1. USŁUGA

1.1. Właścicielem serwisu wysmakowani.pl jest Wysmakowani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Czyżew, przy ul. Słonecznej 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001039193 przez Sąd Rejestrowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7221638354, REGON: 525436248

1.2. Serwis wysmakowani.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura zestawów składających się z 3 lub 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową.

1.3. Posiłki spakowane w czarne lub białe pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach.

 

2. ZAMÓWIENIE

2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

2.2. Przystąpienie do programu serwisu wysmakowani.pl następuje drogą telefoniczną po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.wysmakowani.pl. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia następu przekierowanie do operatora płatności w celu opłaty za zamówienie. Serwis wysmakowani.pl może dodatkowo skontaktować się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.

2.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy biuro@adminani.pl.

2.4. Biuro serwisu wysmakowani.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu +48 727 933 933.

2.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania serwisu wysmakowani.pl o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to:

 • a) chorób istniejących oraz przebytych;
 • b) nadciśnienia tętniczego;
 • c) cukrzycy;
 • d) nietolerancji laktozy;
 • e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
 • f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
 • g) alergii.

2.6. Właściciel serwisu wysmakowani.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 2.5.

2.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:

 • a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
 • b) zaburzeniami hormonalnymi;
 • c) cukrzycą typu 1 lub 2;
 • d) nietolerancją pokarmową;
 • e) alergiami;
 • f) zaburzeniami metabolicznymi;
 • g) insulinoopornościa;
 • h) nadciśnieniem tętniczym.

2.8. Zamawiającym program w serwisie wysmakowani.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

 

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Opłata za program następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 47 1870 1045 2078 1077 1986 0001 prowadzony przez Nestbank. Nie przyjmujemy płatności w gotówce.

3.2. W przypadku braku płatności za zamówiony program serwis wysmakowani.pl nie zrealizuje zamówienia.

3.3. Korzystanie z usług serwisu wysmakowani.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej wysmakowani.pl.

3.4. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie wysmakowani.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem, serwiss wysmakowani.pl wysyła e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony w punkcie 3.1. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.

3.5. Na życzenie Klienta serwis wysmakowani.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy biuro@wysmakowani.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

 

4. DOSTAWA

4.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od niedzieli do piątku w godzinach 17:00-08:00. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.

4.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.

4.3. Dostawa na terenie całej Polski kosztuje 6 zł / dziennie.

4.4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu uwzględniając godziny pracy biura serwisu www.wysmakowani.pl. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu +48 727 933 933.

4.5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 14:00 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godziny 14:00 w piątek. Natomiast wtorek, środa, czwartek, piątek dzień wcześniej do godziny 14:00.

4.6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane.

4.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.

4.8. Serwis wysmakowani.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

4.9. Serwis wysmakowani.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis wysmakowani.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

 

5. ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY

5.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

5.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu wysmakowani.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu wysmakowani.pl najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

5.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, serwis wysmakowani.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie regularnej za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu. Zwrot zostanie pomniejszony o prowizję pośrednika, jeśli została taka pobrana (Dietly, Cateromarket).

5.4. Gdy dokonane przez klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego na adres siedziby firmy. Zwrot następuje w terminie 14 dni od momentu powstania zmiany.

5.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres biuro@wysmakowani.pl lub telefonicznie na nr +48 727 933 933 nie później na 2 dni robocze przed dostawą do godziny 11:00. Z uwagi na fakt, że biuro serwisu wysmakowani.pl nie pracuje w weekendy, odwołanie dostawy poniedziałkowej możliwe jest najpóźniej w piątek do godziny 11:00.

5.6. Reklamacje, klient może złożyć reklamacje na usługi drogą mailową na adres biuro@wysmakowani.pl reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych

 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Wysmakowani sp. z o.o. Administratorem danych jest jest Wysmakowani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Czyżew, przy ul. Słonecznej 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001039193 przez Sąd Rejestrowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7221638354, REGON: 525436248. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem serwisu www.wysmakowani.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

6.2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6.4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczeniu usług serwisu wysmakowani.pl. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas rejestracji konta. Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym w wykorzystaniem telekomunikacyjne urządzeń końcowych, w celu marketingu bezpośredniego. Dane są przetwarzane w celach marketingowych, technicznych i statystycznych podmiotów trzecich, w tym

zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową Reklamodawców oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe. Segmentowanie pozwala nam na dostosowywanie treści reklamowych do indywidualnych zainteresowań użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.

6.5. Dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi statystyczne, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania. Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas procesach realizacji kampanii reklamowych. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

6.6. Serwis wysmakowani.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

6.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.